Goraidh - A Gaelic Language Tutor

Gaelic is not the enemy, impatience is.

Scottish Gaelic Lesson - Colors

[Back to Beginning Gaelic]

Geoffrey's Gaelic language course: An Còigeamh Chlas [The Fifth Class]


Focus point: Colors


Required


My Handouts


Self Check (PDF)
Colors (PDF)
Build a Sentence 2 (PDF)

Faclan [Vocabulary]Ainmearan [Nouns]


boireann [feminine]
cathair(cathraichean) [chair or city (think seat, or seat of power)], cluasag(-an) [pillow], mil(mealan) [honey], nathair(nathraichean) [snake], plangaid(-ean) [blanket], turtur(-an) [turtle], piseag(-an) [kitten], trèan(-aichean) [train]

fireann [masculine]
mathan(mathain) [bear], each-aibhne(eich-aibhne) [hippopotamus], eun(eòin) [bird], leòmhann(-an) [lion], flùr(-aichean) [flower], muncaidh(-ean) [monkey], banana(-than) [banana], lampa(-ichean) [lamp], crogall(-an) [crocodile], ceann-fionn(cinn-fionn) [penguin], sligeanach(sligeanaich) [tortoise], cuilean(-an) [puppy], pìobaire(-an) [piper], seinneadair(-ean) [singer], fìdhlear(-an) [fiddler, violinist], fèileadh(fèilidhean) [kilt], bhampair(-ean) [vampire], tarbh(tairbh) [bull], uilebheist(-ean) [monster], itealan(itealain) [airplane], plèana(-ichean) [aircraft, airplane], sioraf(-an) [giraffe], bus(-aichean) [bus]

Buadhairean [Adjectives]

bàn [white*], buidhe [yellow], dearg [red], donn [brown], dubh [black], geal [white], glas [gray], gorm [blue], liath [gray*], orainds [orange], pinc [pink], purpaidh [purple], ruadh [red*], uaine [green]

*used only with hair or natural fibers

Geoffrey Sammons | Goraidh Mac'IlleDhuinn
©2013 Geoffrey Sammons, All Rights Reserved. Version 1. Permission to copy and distribute unaltered granted.